TiaSang
Thứ hai, Ngày 24 tháng 9 năm 2018
Đổi mới sáng tạo

Mở trong sở hữu trí tuệ

24/09/2018 08:00 - Stephen Otter*

TIÊU ĐIỂM Không có ảnh

Khoa học và Công nghệ Ngoại giao khoa học và sự phát triển của quốc gia

LTS: Là một hoạt động nâng cao vị thế của một quốc gia cũng như giải quyết những mâu thuẫn phức tạp giữa các nước, nhưng khái niệm ngoại giao khoa học, cho đến một thập kỉ vừa qua mới trở thành một ...

24/09/2018 08:00 -

Chuyên đề QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC DƯỚI TRIỀU NGUYỄN Danh sách chuyên đề

Thế hệ trí thức thời đại Minh Mệnh

Mỗi thời đại tạo ra thế hệ trí thức của riêng mình. Tầm nhìn, phẩm chất và vai trò của họ được đo bằng đóng góp cho sự phát triển của xã hội và các giá trị nhân văn.

18/03/2018 08:32 - Vũ Đức Liêm

Phe phái và cạnh tranh quyền lực ở Việt Nam đầu thế kỷ XIX

Mâu thuẫn bè phái không phải là đặc sản riêng có của triều Nguyễn, tuy nhiên ảnh hưởng của nó ở đầu thế kỷ XIX là cực kỳ nghiêm trọng, đe dọa sự thống nhất và ổn định của nền chính trị vương triều. ...

01/02/2018 09:20 - Vũ Đức Liêm


Diễn đàn

Thuốc thử cho “Thuyết Trung Quốc vượt Mỹ”

Khoảng hơn chục năm nay dư luận Trung Quốc (TQ) ngày càng bàn thảo sôi nổi về vấn đề vượt Mỹ. Dường như từ sau ngày ông Tập Cận Bình lên cầm quyền, một số học giả và Think tank nhà nước TQ càng hăng ...

18/09/2018 17:47 - Nguyễn Hải Hoành

Đổi mới sáng tạo

Tăng tốc độ truyền phát tín hiệu nhờ “siêu vật liệu” graphen

Một thí nghiệm mới phát hiện một lớp phân tử graphen có khả năng đẩy tốc độ truyền phát tín hiệu nhanh hơn 1000 lần, từ gigaherzt (GHz, 1 GHz tương đương tần số 1 tỉ Hz) đến teraherzt (THz). Tức là ...

18/09/2018 16:19 -

Khoa học và Công nghệ

Ada Lovelace: Nhà lập trình đầu tiên trên thế giới

Dù bản quyền phát minh chiếc máy tính đầu tiên trên thế giới thuộc về một nhà toán học nam nhưng người đem lại cho nó “sức sống” vượt qua khả năng tính toán đơn thuần của một cỗ máy để có thể tạo ra ...

20/09/2018 08:00 -