TiaSang
Thứ 4, Ngày 12 tháng 5 năm 2021
Không có ảnh

Đỗ Quốc Tuấn

Giới thiệu

Sau 55 năm, lỗ đen cũng lên tiếng: “Roger, thưa ngài Penrose”

Thế kỷ 20 là một thế kỷ có lẽ là đặc biệt nhất và quan trọng nhất trong suốt lịch sử phát triển của vật lý học với sự ra đời của hai lý thuyết nền tảng cho Vật lý hiện đại là Cơ học lượng tử và ...

26/10/2020 07:06 - Đỗ Quốc Tuấn