TiaSang
Thứ hai, Ngày 24 tháng 1 năm 2022
Không có ảnh

Hà Trang

Giới thiệu

Facebook là ‘chiếc cầu nối’ trung gian giữa căng thẳng và rối loạn giấc ngủ. Công bố mới “Facebook addiction partially mediated the association between stress symptoms and sleep disturbance among Facebook users” trên tạp chí International Journal of Mental Health and Addiction đã góp phần chứng thực điều này. 

Facebook gây căng thẳng và mất ngủ

Facebook là ‘chiếc cầu nối’ trung gian giữa căng thẳng và rối loạn giấc ngủ. Công bố mới “Facebook addiction partially mediated the association between stress symptoms and sleep disturbance among ...

25/10/2021 07:30 - Hà Trang