TiaSang
Thứ 4, Ngày 22 tháng 9 năm 2021
Không có ảnh

Lê Thái Hà

Giới thiệu

TS. Lê Thái Hà hiện đang giảng dạy và nghiên cứu tại Đại học RMIT Việt Nam. Chị tốt nghiệp cử nhân và tiến sĩ Kinh tế tại Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore. Lĩnh vực nghiên cứu chính là Kinh tế Năng lượng, Kinh tế môi trường, Kinh tế Ứng dụng.

Hiệp định thương mại EVFTA: Việt Nam phải cải cách những gì?

Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) ký kết tại Hà Nội vào chiều ngày 30/6 được kỳ vọng mang đến những lợi ích lớn cho nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những ...

07/07/2019 10:00 - Lê Thái Hà

Tại sao giá điện cần phải tăng?

Giá bán lẻ điện bình quân ở Việt Nam chính thức tăng 8,36% từ ngày 20/3/2019, gặp phải sự phản đối không nhỏ từ một bộ phận công chúng. Nhưng bài viết này sẽ giải thích tại sao, việc tăng giá điện là ...

23/05/2019 08:00 - Lê Thái Hà