TiaSang
Thứ 7, Ngày 22 tháng 1 năm 2022
Không có ảnh

Natalie Wolchover

Giới thiệu

Thời gian có thực sự trôi? (Phần 2)

Nếu các nhà vật lý muốn giải đáp bí ẩn về thời gian, họ không chỉ phải vật lộn với không-thời gian liên tục của Einstein, mà cả với tri thức rằng vũ trụ về cơ bản là lượng tử, được quy định bởi sự ...

13/12/2021 07:00 - Natalie Wolchover

Thời gian có thực sự trôi? (Phần 1)

Các định luật vật lý dẫn tới hệ quả rằng sự trôi đi của thời gian là một ảo giác. Để tránh khỏi kết luận này, chúng ta có thể phải xem xét lại sự tồn tại của những con số có độ chính xác vô hạn.

06/12/2021 07:00 - Natalie Wolchover