TiaSang
Thứ 3, Ngày 25 tháng 1 năm 2022
Không có ảnh

Ngô Đức Hùng

Giới thiệu

Những gì diễn ra ở Việt Nam và cả thế giới đều cho thấy, trong cuộc chiến chống lại Covid, khoa học đang cứu con người nhưng không phải bao giờ con người cũng nhớ đến điều đó.

Cuộc chiến chống Covid và chống tin giả

Những gì diễn ra ở Việt Nam và cả thế giới đều cho thấy, trong cuộc chiến chống lại Covid, khoa học đang cứu con người nhưng không phải bao giờ con người cũng nhớ đến điều đó.

15/05/2021 07:09 - Ngô Đức Hùng