TiaSang
Thứ hai, Ngày 24 tháng 1 năm 2022
Không có ảnh

Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Út Quyên

Giới thiệu

3 . 3 . 3: Một viễn vọng nghệ thuật Lê Công Thành

Lời giới thiệu: Lê Công Thành sinh năm 1931 tại Hải Châu, Đà Nẵng, 18 tuổi nhập ngũ, năm 1954 thì tập kết ra Bắc, tham gia khóa Tô Ngọc Vân (1955-1957), là sinh viên duy nhất của Lớp Điêu khắc Khóa ...

18/08/2018 07:20 - Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Út Quyên