TiaSang
Thứ 3, Ngày 25 tháng 1 năm 2022
Không có ảnh

Phạm Thanh Hương

Giới thiệu

Thỏa thuận hợp tác về đào tạo nhân lực giữa Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và Viện Nghiên cứu nhà máy điện hạt nhân Slovakia sẽ đem lại cơ hội nâng cao năng lực của các nhà nghiên cứu Việt Nam trong lĩnh vực an toàn hạt nhân và phát tán phóng xạ môi trường.

Khóa học Nhật Bản về Công nghệ nhà máy điện hạt nhân lần thứ 3

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam luôn đón nhận những gương mặt mới mong muốn gắn bó với ngành hạt nhân.

27/10/2021 11:01 - Phạm Thanh Hương

VINATOM và VUJE ký kết thỏa thuận hợp tác

Thỏa thuận hợp tác về đào tạo nhân lực giữa Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và Viện Nghiên cứu nhà máy điện hạt nhân Slovakia sẽ đem lại cơ hội nâng cao năng lực của các nhà nghiên cứu Việt Nam ...

20/07/2016 09:30 - Phạm Thanh Hương