TiaSang
Thứ hai, Ngày 24 tháng 1 năm 2022
Không có ảnh

Thu Hương

Giới thiệu

Viettel: Sở hữu nhiều bằng sáng chế trong nước và quốc tế

Đến hết tháng 9/2021, Viettel sở hữu 339 đơn đăng ký sáng chế trong nước, 49 đơn đăng ký sáng chế ở Mỹ, trong đó có 44 bằng sáng chế được cấp tại Việt Nam và 7 bằng sáng chế do Cơ quan sở hữu trí tuệ ...

27/10/2021 14:17 - Thu Hương