TiaSang
Thứ hai, Ngày 25 tháng 1 năm 2021

Tags: PGS. TS Phạm Tiến Sơn; Giải thưởng Tạ Quang Bửu

MỚI NHẤT Không có ảnh

PGS. TS Phạm Tiến Sơn: Chọn “ẩn cư” ở Đà Lạt để làm toán

Gần như hầu hết các công trình nghiên cứu của PGS. TS Phạm Tiến Sơn (Khoa Toán tin, trường Đại học Đà Lạt), trong đó có “Generic properties for semialgebraic programs” (Các tính chất tổng quát của ...

14/04/2020 07:08 - Thanh Nhàn